Menu Gorzyce

Miesięcznik "U nas"

 


Redakcja miesięcznika "U nas"
ul. M. Kopernika 8
44-350 Gorzyce
tel. +48 32 451 16 87 wew.: 12
e-mail: unasredakcja@gmail.com
Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Redaktor naczelny: Anna Bierska
 

Miesięcznik „U nas”, e-mail: unasredakcja@gmail.com | Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach | REDAKTOR NACZELNA: Anna Bierska | Współpraca: Władysława Bańczyk, Anna Głowacka, Irena Sauer, Angela Skupień, Alicja Borecka, Justyna Lazar, Małgorzata Król, Andrzej Nowak, Czesław Czaika, ks. dr hab. Henryk Olszar, Bogusław Jordan | biuro redakcji: Marta Albin, tel. +48 32 451 16 87 wew.: 12 | Skład komputerowy: Marta Albin | nakład: 700 egz. |

Druk: Infopakt, tel. + 48 32 423 85 61. 

 

 

pobierz logo

 

Anna Bierska – mieszkanka Czyżowic. Od lat publikuje teksty w „U nas”. Od trzech lat związana ściśle z redakcją. Była redaktorem i korektorem. Od 2017 redaktor naczelny miesięcznika „U nas”. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa uzyskując tytuł politologa o specjalności europejskiej. Ukończyła również studia doktoranckie na w/w wydziale UŚ w zakresie Nauk Politycznych. Wiedzę uzyskaną na studiach pedagogicznych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej wykorzystuje szeroko w praktyce dziennikarskiej i społecznej. Jest autorką ok. 70 artykułów naukowych i publicystycznych. Od „zawsze” współpracuje jako wolontariusz z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury itp. Pisze rozprawę doktorską w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Śląskim w dziedzinie mediów i komunikowania społecznego.

  

Kalendarz wydarzeń

Partnerzy:

  • Gorzyce
  •   Nautica